Dialooggroep

Hoe verloopt zo'n dialoogavond?

De avond bestaat uit een plenaire sessie en subgroepen, of te wel ‘talking circles’. We willen jou de sfeer laten proeven van wat dialoog teweeg kan brengen. Maandelijks bieden wij de gelegenheid om deel te nemen. Elke avond staat op zich. Het staat vrij om hier elke maand aan deel te nemen. Door meerdere keren te komen zal het zeker een verrijking van jouw leven gaan worden.

De dialoogavond is gericht op het verhogen van onze vaardigheid om gebruik te maken van dialoogtechnieken. Het leren over en ervaren van de kracht van dialoogtechnieken, zoals die door de eeuwen heen door alle stammenvolkeren zijn toegepast. We zullen op zo´n avond tevens zorgen voor de nodige afwisseling en ontspanning voor lichaam en geest.

Onderwerpen en wat kan het teweeg brengen:

· Komen tot betere dialoog met jezelf, je naasten en in je werk.

· Reflectie, transformatie en persoonlijke groei via dialoog.

· De dialoog ervaren als meer dan een optelling en uitwisseling van alle meningen, ervaringen en 

  gevoelens bij een thema.

· Delen van persoonlijke ervaringen.

· Reflectie op fundamentele humanitaire waarden.

· Gebruik van ‘talking circles’ en andere technieken om (in je organisatie, werk, leven) thema's

  die om onderzoek, verdieping en/of oplossing vragen aan te pakken.

Dialooggroep © 2007 HomeDialoogHoe? • ErvaringenArtikelenFAQsContactPrincipesLinks

DialoogavondenRoutebeschrijving

footer image footer image