Dialooggroep

Durf jij door te groeien naar een hoger zelfbewustzijn?

Dit artikel zijn enkele passages uit het boek van Wayne Dyer "Mijn ziel, mijn zaligheid" .

Stel je het volgende eens voor. Twee baby’s zitten in de baarmoeder en voeren een gesprek. Laten we deze tweeling Ego en Geest noemen. Geest zegt tegen Ego: ‘Ik weet dat het moeilijk te geloven is, maar ik geloof echt dat er leven na de geboorte bestaat.’

Ego antwoordt: ‘Doe niet zo belachelijk. Kijk om je heen. Dit is wat we hebben, meer is er niet. Waarom moet jij altijd aan iets denken wat buiten de realiteit valt? Aanvaard je levenslot. Maak het jezelf gemakkelijk en vergeet die onzin over leven na de geboorte.

Geest houdt zich een tijdje in, maar haar innerlijke stem staat niet toe dat ze lang blijft zwijgen. ‘Ego, nu moet je niet kwaad worden, maar ik moet er nog iets aan toevoegen. Ik geloof ook dat er een Moeder bestaat.’

‘Een moeder”zegt Ego, brullend van het lachen. ‘Waar haal je die absurde praat toch vandaan? Je hebt nog nooit een Moeder gezien. Waarom kun je niet aanvaarden dat dit alles is, dat er niet meer is? Het idee dat er een Moeder zou zijn, is krankzinnig. Jij bent hier samen met mij. Dit is je werkelijkheid. Hou je nu maar aan je streng vast. Blijf zitten waar je zit en hou op met die dwaasheid. Geloof me, er is geen Moeder’

Geest verbreekt met tegenzin het gesprek met Ego,  maar haar rusteloosheid wint het toch. ‘Ego, zegt ze smekend, ‘luister nu eerst even voordat je mijn idee verwerpt. Ik geloof dat die voortdurende druk die we voelen, die bewegingen die het ons soms zo onplezierig maken, dat voortdurende wisselen van houding en dat steeds benauwdere gevoel van gelijke tred lijkt te houden met ons groeiproces, ons klaarmaakt voor een plaats in het stralende licht, en dat we dat heel binnenkort zullen beleven.

‘Nu weet ik zeker dat je knettergek bent’, antwoord Ego.’Je hebt nooit iets anders dan duisternis gekend. Je hebt nog nooit licht gezien. Hoe kun je zoiets ook maar denken? Die bewegingen en die druk die je voelt, die vertegenwoordigen de werkelijkheid. Jij bent toch wel een figuur apart. Dit is jouw reis. Duisternis, druk en een gevoel van opgesloten zitten, vormen samen jouw leven. Zolang je leeft, zul je daar tegen moeten vechten. Hou je nu aan je streng vast en hou alsjeblieft je mond.’

Geest ontspant zich even maar uiteindelijk kan ze zich niet meer inhouden.‘Ego, ik wil je nog één ding zeggen en dan zal ik je nooit meer lastigvallen.‘Toe dan maar’, antwoordt Ego ongeduldig.

‘Ik geloof dat al die druk en al dat ongemak ons niet alleen naar een nieuw, hemels licht zullen voeren, maar dat we, wanneer we dat doormaken, Moeder van aangezicht tot aangezicht zullen ontmoeten en een vreugde zullen beleven die ver buiten ons bevattingsvermogen ligt.’

‘Nu weet ik echt zeker dat je stapelgek bent, Geest. Nu ben ik ervan overtuigd.

Deze metafoor is een poging om je in het stralende hemels licht binnen te voeren en je het wonder te laten beleven van je heilige ik, dat triomfeert over de eisen van het zelfzuchtige ego dat uit alle macht zal proberen je ervan te weerhouden.

Ons streven moet zijn vanuit de lager bestaansniveaus naar steeds hogere vlakten te stijgen. Maar om naar het volgende niveau te kunnen gaan, moeten we eerst vallen, om op die wijze de benodigde energie op te wekken en te vergaren die ons naar het volgende niveau zal brengen.

Op die manier biedt iedere val je in werkelijkheid de gelegenheid energie te vergaren. Die vergrote energie levert de turbo-aandrijving op om hoger te stijgen en je doel op het volgende niveau te vervullen. Je heilige ik weet dat al die keren dat je valt, nodig zullen zijn om dat doel te bereiken. Mijn eigen val stelde me in de gelegenheid de benodigde energie op te wekken om mijn leven op het spirituele niveau te brengen, waarin ik mij nu begeef. De val is altijd voorbeschikt. Of we de energie willen vergaren om naar een hoger niveau te gaan, moet ieder voor zich beslissen. Mijn boodschap moge duidelijk zijn. Benut de keren dat je valt om je bewust te worden van de hogere macht en de liefde die altijd met je is. De energie die je vergaart, is gelijk aan wat de hoogspringer vergaart wanneer hij zich ver terug laat vallen teneinde hoger dan ooit tevoren over de lat te springen.

Je  hebt altijd de verkeerde kant uitgekeken! Het belangrijkste inzicht dat je kunt krijgen, is begrijpen dat je het grootste deel van je leven de verkeerde kant uit hebt gekeken.

Neem nu, op dit moment, even de tijd om te ondergaan wat ik bedoel. Denk aan jezelf in een makkelijke houding. En kijk nu eens in gedachten naar jezelf. Wat je bij deze oefening ziet, dat ben jijzelf. Jij die altijd van jezelf wegkijkt. Altijd van binnen naar buiten. Maar je kijkt de verkeerde kant uit!

Stel je nu eens voor dat je in staat zou zijn het beeld om te draaien en de andere kant uit te kijken. Als je dat op een magische manier zou lukken, dan zou je naar binnen kijken. Dit is een manier om je spirituele identiteit te leren kennen en die uitdaging kun je aannemen en daarmee het pad van je heilige zoektocht betreden.

Wij hebben geleerd om steun buiten onszelf te zoeken, om buiten onszelf kracht, liefde, welvarendheid, gezondheid, geluk en geestelijke voldoening te zoeken. Wij zijn zodanig geconditioneerd dat we geloven dat de waarde van het leven ergens buiten onszelf ligt. Maar het is mogelijk onze blik naar buiten om te draaien en naar binnen te wenden. Een wanneer we dat doen, vinden we een energie die we veel gevoeld, maar nooit eerder als zodanig herkend hebben.

In jezelf zit de kracht om boven jouw door het ego gedomineerde leven uit te stijgen. Jij bent in staat je om te draaien, naar binnen te kijken en je spirituele geaardheid rechtstreeks aan te raken. Dat kun je ieder dag van je leven, onverschillig wat je doet, het gevoel van gelukzaligheid beleven dat voortvloeit uit het feit dat je op jouw heilige zoektocht bent. Om dat licht binnenin je te laten exploderen, dien je te weten wie je bent en wat je doet in dit ding dat je je lichaam noemt, op deze plek die aarde heet en op dit moment in je leven.

Hoe zul je je materiele leven ervaren wanneer je deze uitdaging om naar binnen te kijken en te leven naar de richtlijnen van je spirituele ik, eenmaal hebt aanvaard? J e zult nog steeds ‘hout hakken en water dragen’, zoals een oud Zen-gezegde ons leert. Je zult heus niet plotseling totaal nieuwe talenten of interesses ontwikkelen. Je zult echter wel een bewustzijnsniveau hebben bereikt waarin je dingen ziet die tot dan toe verborgen waren gebleven. Deze inzichten zullen je een gevoel van vrede en innerlijke vervulling schenken.

Die ervaring van zelfbewustzijn is niets iets wat je uit de materiele wereld kunt halen. Maar de wisselwerking tussen jou en de materiele wereld zal dramatisch veranderen wanneer je zelfbewust wordt. Als resultaat van je verhoogde bewustzijn zul je uiteindelijk in staat zijn precies aan te geven wat je in de materiele wereld nodig hebt. Je zult deelnemen aan het scheppen van datgene waarvan jouw innerlijke ik weet dat je dat voor je heilige zoektocht nodig hebt.

Je zult de grote betekenis van de samenloop van toevalligheden ervaren en benadrukken. Je wordt je ervan bewust dat er in dit intelligente stelsel geen toevalligheden bestaan., Je komt tot het besef dat alles wat in je leven gebeurt, je iets te leren heeft. Je leert iedereen en alles in je leven te waarderen. Tegelijk met de toegenomen bewustwording dat er geen toevalligheden bestaan, zul je op je gevoel gaan vertrouwen dat gebeurtenissen die op het oog niets met elkaar te maken lijken te hebben, toch een bedoeling hebben..

Je zult minder oordelen en meer vergeven. Verhoogd bewustzijn zal je neiging tot oordelen wegvagen. Je zult gaan inzien dat het oordelen over anderen niets over hen zegt, maar alles over jezelf. Als gevolg daarvan zul je minder geneigd zijn over iedereen en alles te oordelen. Je zult aanvaarden dat anderen zich op hun eigen weg door het leven begeven. De dingen in hen waaraan je je voorheen ergerde, zullen een weerspiegeling blijken van een deel van jezelf. Je zult in staat zijn alles op deze nieuwe, niet veroordelende wijze te bezien. Je zult lessen leren waarvoor je dankbaar zult zijn. Op die manier zul je je gemakkelijk vergevingsgezindheid eigen kunnen maken. De afwezigheid van het oordeel en het feit dat je in staat bent vergevingsgezindheid te zijn, zullen een nieuwe kalmte in je leven brengen. Je zult ook jezelf gaan vergeven. Je zult fouten gaan zien als iets waar je lering uit kunt trekken om verder te gaan. Dat zal je bevrijden van de tirannie van zelfverwijt. Je hebt gekozen om vrij te zijn.  

Dialooggroep © 2007 HomeDialoogHoe? • ErvaringenArtikelenFAQsContactPrincipesLinks

DialoogavondenRoutebeschrijving

footer image footer image